غفار صالحی مدیر امور آبفای شهر روانسر در گفتگو با خبرنگار طلوع، اظهار داشت: یکی از برنامه های مهم و اولویت دار در حوزه آبفا، جلوگیری از هدر رفت آب است و این مهم نیازمند فرهنگ سازی و اقدامات اجرایی است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهر روانسر، هدر رفت آب را از مهمترین چالش ها در حوزه آب دانست و افزود: در سراسر کشور این دغدغه وجود دارد، عوامل متعددی از جمله شبکه های فرسوده، کنتورهای خراب، انشعابات غیر مجاز، عدم استفاده از تجهیزات کاهنده، استفاده‌های غیر متعارف از آب و خرابی شیرآلات در اماکن، در بحث هدر رفت ظاهری واقعی آب تاثیر گزار است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهر روانسر افزود: بر این اساس، در راستای جلوگیری از هدر رفت آب، اقدام به اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه های فرسوده، تعویض تعدادی کنتور خراب، قرائت کنتور و همچنین فرهنگ سازی در مدارس و تعویض و بازسازی شیرآلات معیوب در مدارس نموده ایم که نمونه بارز آن مدرسه، هفده شهریور در شهر روانسر است.

وی گفت: بر اساس برنامه های تدوین شده، بازدید از مدارس، اماکن مذهبی و عمومی را در راستای جلوگیری از هدر رفت آب انجام خواهیم داد و شیرآلات خراب را نیز بازسازی خواهیم کرد.

صالحی اضافه کرد: آب مورد نیاز در شهر روانسر با جمعیت ۲۴ هزار نفر و وجود ۹۰۰۰ مشترک، از طریق دو حلقه چاه تأمین می‌شود.