سلطانیان در گفتگو با خبرنگار طلوع، اظهار داشت: پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب به طول ۶ کیلومتر در محله های سازمانی، بلوار فلسطین، شهرک های شهدا، امام، آزادگان و خروجی شهرک بسیج در شهر سنقر اجرا شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهر سنقر با اشاره به اینکه این پروژه ۶۰۰ مشترک را تحت پوشش قرار داده است، افزود: تاکنون ۴۲۰ انشعاب فاضلاب در مناطق مذکور نصب شده است.

وی با بیان اینکه در اجرای این پروژه لوله هایی از جنس پلی اتیلن در اقطار ۶۰۰، ۴۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ میلیمتری بکار رفته است، افزود: طول شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سنقر ۱۴۸ کیلومتر است و از این مقدار ۱۰۰ کیلومتر به‌صورت شبکه مدرن و مابقی نیز سنتی اجرا شده است.

وی مدرن کردن مابقی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سنقر را منوط به تامین اعتبار دانست و گفت: در صورت اختصاص اعتبار، هرساله به این مقدار اضافه خواهد شد.

سلطانیان اعتبار هزینه شده برای پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سنقر را ۱۶ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: آب مورد نیاز شهر سنقر با جمعیتی بالغ بر ۴۶ هزار نفر و ۱۵۰۰۰ مشترک، از طریق ۲۲ حلقه چاه و بخشی از طریق سد سلیمانشاه تامین می‌شود.

وی مدیریت مصرف، فرهنگ درست مصرف کردن و جلوگیری از مصارف غیر ضروری را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید در مصرف آب صرفه جویی شود تا برای توزیع آب مشکل ایجاد نگردد.