سیاوش قلی پور در کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان با اشاره به انجام مطالعات انجام شده روی جمعیت استان گفت: مطالعات نشان می‌دهد جمعیت شهری استان در حال افزایش و جمعیت روستایی آن در حال کاهش است.

وی افزود: سال ۱۳۴۵ استان کرمانشاه تنها پنج شهرستان و ۱۰ شهر داشته، اما هم اکنون استان دارای ۱۴ شهرستان و ۳۶ شهر است.

قلی پور به عدم توازن جمعیتی در استان اشاره کرد و افزود: متاسفانه در استان جمعیت به خوبی پراکنده نشده و در حال حاضر ما یک شهر(شهر کرمانشاه) را داریم با جمیت حدود یک میلیون نفر و مابقی شهرهای استان(به جز دو تا سه شهر) جمعیتی در حد ۲۰ هزار نفر دارند.

وی افزود: مطالعان نشان می‌دهد که از سال ۱۳۴۵ تاکنون کرمانشاه همواره بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر استان بوده، اما همین مطالعان نشان می دهد که اختلاف جمعیتی طی این سالهای بیشتر شده و در حال حاضر کرمانشاه یازده برابر اسلام آبادغرب به عنوان دومین شهر بزرگ استان جمعیت دارد.

این استاد دانشگاه به عدم توازن در ارائه خدمات در سطح استان اشاره کرد و افزود: مطالعات نشان می دهد که همواره خدمات متناسب با جمعیت در سطح استان توزیع شده و این امر عدم توازن خدمات را در استان رقم زده است.

وی افزود: در حال حاضر بیشترین خدمات در کرمانشاه ارائه شده و کمترین خدمات چیزی در حد صفر مربوط به شهر هلشی است.

این جامعه شناس جنگ تحمیلی و اصلاحات ارضی را از جمله دلایل عدم توازن جمعیت و خدمات در استان عنوان کرد و افزود: همواره خدمات متناسب با جمعیت ارائه شده و این امر موجب شده افراد به مراکز پرجمعیت مهاجرت کنند و این امر عدم توازن را ایجاد و تشدید کرده است.

قلی پور در خصوص راهکار رفع عدم توازن جمعیتی و خدمات گفت: باید استان به هشت منطقه تقسیم بندی شده و بر اساس این تقسیم بندی و نه بر اساس جمعیت، توزیع خدمات صورت گیرد، تا بتوان به توازن مناسب در جمعیت و خدمات رسید.

 

 

ایسنا