دانیال هودرجی در نشست با جمعی از مدیران رسانه های استان با اشاره به صدور کیفرخواست این پرونده پس از ۱۴ ماه تلاش بسیار، اظهار کرد: با توجه به حجم ۱۲۲ هزار صفحه ای این پرونده، صدور کیفرخواست ظرف مدت ۱۴ ماه نشان دهنده انجام کاری جهادگونه است.وی با بیان اینکه قریب ۱۲ هزار نفر در این پرونده ثبت شکایت علیه متهم کرده اند، گفت: تنها حدود هزار نفر از افرادی که نزد این مکتب سپرده گذاری کرده اند، شکایت نکرده اند که بخش زیادی از آنان نیز مبلغ سپرده گذاری شان ناچیز بوده و شاید به همین دلیل از شکایت صرف نظر کرده‌اند. پیش بینی می شود دادگاه رسیدگی به این متهم بهمن ماه تشکیل و رای بدوی صادر شود و شاید بتوان با نظر دادگاه اموال بدست آمده از متهم را بین سپرده گذاران توزیع کرد تا به بخشی از سرمایه از دست رفته خود برسند.وی همچنین از پیگیری برای حضور جمعی از نمایندگان رسانه ها در این دادگاه خبر داد.معاون دادگستری استان کرمانشاه به میزان سپرده گذاری مردم نزد این مکتب نیز اشاره کرد و گفت: مردم به طور میانگین ماهانه ۱۶ میلیارد تومان نزد این مکتب سرمایه گذاری کرده اند و متهم ماهانه ۹ میلیارد تومان از محل همان سپرده های مردم به سپرده گذاران سود پرداخت کرده است.هودرجی جرم متهم این پرونده را اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری عنوان کرد و گفت: اگر دستگاه قضایی به پرونده ورود نمی کرد، قطعا میزان سپرده گذاری مردم از ۲۴۷ میلیارد تومان فعلی فراتر می رفت و مشکل حادتر می شد.