فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی محمدرضا حبیبی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان واحد کرمانشاه منصوب کرد.فرهاد رهبر همچنین طی نامه ای از زحمات و تلاش های نوذر قنبری رییس پیشین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه قدردانی کرد.محمدرضاحبیبی دارای مدرک تحصیلی دکترای عمران و از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه است.نوذر قنبری از آذر سال ۱۳۹۲ ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه را برعهده داشت.

 

خبرنگار: شیرین رضایی