به گزارش خبرنگار طلوع کرمانشاه، دقایقی پیش زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر استان کرمانشاه – حوالی کوزران
را لرزاند.

این زمین لرزه در ساعت ۱۹:۲۶:۲۷، به طول جغرافیایی: ۴۶.۷۹ و عرض جغرافیایی: ۳۴.۵۵ در
عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

نزدیک‌ترین شهرها به این زمین لرزه به شرح زیر است:
۱۸ کیلومتری کوزران (کرمانشاه)
۲۱ کیلومتری روانسر (کرمانشاه)
۳۰ کیلومتری کامیاران (کردستان)

نزدیکترین مراکز استان:
۳۶ کیلومتری کرمانشاه
۸۶ کیلومتری سنندج