کیاست امیریان در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، با اشاره به وضعیت ذخیره آب پشت سدهای استان، اظهار کرد: هم اکنون حدود ۹۱ درصد ظرفیت سدهای استان پر است.

وی میزان آب ذخیره شده پشت ۹ سد در دست بهره‌برداری استان را یک میلیارد و ۶۸ میلیون مترمکعب عنوان کرد و افزود: ظرفیت ذخیره آب این سدها یک میلیارد و ۱۷۴ میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه اکثر سدها از نظر ذخیره آب وضعیت مناسبی دارند، تاکید کرد: در سد داریان ۱۰۰ درصد ظرفیت، در سد گاوشان ۹۵ درصد، سد زاگرس ۹۱ درصد و سد سلیمانشاه ۸۵ درصد ذخیره آب داریم.

به گفته این مسئول، سد گاوشان به دلیل آنکه آب شهر کرمانشاه را تامین می‌کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

امیریان وضعیت ذخیره آب سدهای استان را مناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: این در حالی است در سال گذشته میزان ذخایر پشت سدهای استان در اواخر تابستان حدود ۶۷۰ میلیون مترمکعب بود.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه ذخیره مناسبی پشت سدهای استان داریم اما نباید فراموش کنیم که کرمانشاه همچنان درگیر کم آبی و خشکسالی است و مصرف آب خصوصا در بخش کشاورزی باید مدیریت شود.