به گزارش خبرنگار طلوع کرمانشاه، دیدار مردمی مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در شهر سرپل ذهاب، به منظور رسیدگی به مشکلات و خواسته‌های آنان صورت گرفت.

دیدار مردمی جهانبخش همه‌خانی، عضو اصلی هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه در شهر زلزله زله زده سرپل ذهاب به منظور رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات مربوط به حوزه آب و فاضلاب انجام شد.

این هماهنگی که از طریق استانداری کرمانشاه اعلام شده بود، از ساعت ۹ صبح در محل امور آب و فاضلاب شهر سرپل ذهاب درخواست های مردمی به صورت چهره به چهره مورد رسیدگی قرار گرفت.

طی این دیدار مردمی بیش از ۴۰ درخواست از سوی مراجعان مطرح شد که بیشتر درخواست‌ها رسیدگی و انجام شد و تعداد معدودی نیز به بررسی بیشتر نیاز داشت.

شایان ذکر است؛ درخواست‌های مردمی شامل درخواست انشعاب آب به صورت عمومی، جمع آوری انشعابات اماکنی که آوار برداری شده بودند، درخواست نصب انشعابات فاضلاب، صدور قبض المثنی، درخواست تغییر نام، درخواست انشعاب جدید برای احداث ملک و همچنین درخواست اجرای شبکه آب و فاضلاب؛ از مهمترین خواسته های مردم در دیدار عمومی با عضو اصلی هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب بود.