دومین اردوی آمادگی تیم ملی بدمینتون دختران جهت حضور در مسابقات بین المللی فجر از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ بهمن ماه در زنجان برگزار می شود.

مسابقات بین المللی جام فجر بعد از دومین اردو مورخ ۱۶ الی ۱۹ بهمن ماه در زنجان انجام خواهد شد.

آتنا حمیدی فر از کرمانشاه در این دوره از اردو و مسابقات حضور خواهد داشت.