شاپور مردانی در گفتگو با خبرنگار طلوع کرمانشاه، اظهار داشت: در اولین دیدار پلی آف لیک امید بسکتبال کشور، بازی دو تیم مانیزان کرمانشاه و پتروشیمی بندر امام در مجموعه جهان پهلوان تختی برگزار شد.

وی افزود: تیم بسکتبال مانیزان کرمانشاه در ۴ کوارتر متوالی با بازی زیبا و دیدنی، توانست تیم قدرتمند پتروشیمی بند امام را شکست دهد.

مردانی با اشاره به نتیجه پایانی این دیدار گفت: کوارتر اول با نتیجه ۲۲ بر ۱۳، کوارتر دوم ۴۱ بر ۲۷، کوارتر سوم ۵۹ بر ۴۲، و کوارتر پایانی با نتیجه ۷۸ بر ۶۵ به سود تیم کرمانشاه برگزار شد و تیم بسکتبال مانیزان کرمانشاه پیروز میدان شد.

وی گفت: سرمربی گری تیم مانیزان را شاپور مردانی، مربی تیم میلاد ویسی، سرپرست تیم بیژن ثابتی و مدیر فنی نیز محسن اخوان گوران می‌باشد.