محمدرضا رشیدی با بیان اینکه کار مرمت، احیاء و ساماندهی بازار قدیمی کرمانشاه از سال ۱۳۷۴ آغاز شده، اظهارکرد: اداره کل میراث فرهنگی استان هرسال بخشی از اعتبارات خود را صرف مرمت، احیاء و ساماندهی معبر اصلی این بازار می کند.

وی ادامه داد: برای سالجاری مرمت و احیاء راسته بازار آهنگر ها و بنکدارها را در دستورکار قرار دادیم که از اردیبهشت ماه کار آغاز شده است.

کارشناس دفتر فنی معاونت میراث فرهنگی استان با اشاره به صرف یک میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و احیاء این دو راسته بازار طی سالجاری، عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که پبش روی انجام این پروژه قرار دارد، تلاقی بخشی از بازار با رودخانه آبشوران است.

 وی افزود:کار مرمت و ساماندهی این بخش از بازار تاپایان امسال به اتمام خواهد رسید.

رشیدی با بیان اینکه کار مرمت و احیاء راسته بازار چال حسن خان که در جبهه شرقی میدان وزیری واقع شده را پس از اتمام راسته بازار آهنگرها وبنکدارها آغاز خواهیم کرد، گفت: بخشی از این بازار طی سالهای ۸۳ و ۸۴ مرمت و احیاء شد و  سال آینده طی سه فاز بصورت کامل آن را مرمت و احیاء خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: طرح مرمت واحیاء راسته های بازار کرمانشاه براساس الگوی های قدیمی انجام می گیرد.

کارشناس دفتر فنی معاونت میراث فرهنگی استان از انجام کار مرمت و احیاء ۱۵ راسته از بازار کرمانشاه از جمله راسته های توپخانه، تفنگ سازها، تیمچه سید اسماعیل، ترک ها، مسگرها، صندوق سازها، علافخانه و… در سالهای گذشته خبرداد و افزود: تعدادی از این راسته ها، بطورکامل مرمت نشده اند، بلکه تنها روی بخشی از آنها کار انجام گرفته است.

وی عنوان کرد: راسته بازار اسلامی، حوری آباد، کلیمی ها و زرگرها نیز ازجمله راسته هایی هستندکه هنوز کار مرمت واحیاء آن ها شروع نشده است.

رشیدی در ادامه بابیان اینکه تمام سعی ما این است که سایه ای را از بازار قدیمی شهر به آن بازگردانیم، یادآورشد: میدان شهرداری، میدان وزیری و ۱۰ گذر تاریخی شهر را پس از اتمام بازار قدیمی کرمانشاه، مرمت، ساماندهی و احیاء خواهیم کرد.

 

 

ایسنا