هوشنگ بازوند در شورای اداری شهرستان سنقر و کلیایی با بیان اینکه دغدغه همه مردم و مسئولین بحث اشتغال است، اظهار کرد: همانطور که مدیران در مدیریت بحران به صورت ریسک پذیر عمل می کنند، باید در رابطه با اشتغال هم  هماهنگونه عمل کنیم و اگر این اقدام به موقع انجام نشود هزینه های سنگینی  برای کشور خواهد داشت.
 
بازوند با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال نیاز به الگوی مدیریت جهادی داریم و باید از مسیر اقتصاد مقاومتی عبور کنیم، اظهار کرد: قوای سه گانه، بخش خصوصی، کارشناسان و اقتصاددان‌ها همه و همه اقتصاد مقاومتی را سند راهبردی توسعه کشور می دانند.
 
وی گفت: رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی این است که اگر در اقتصاد به دنبال جهش هستیم باید با استفاده از شرکت های دانش بنیان و کار برنامه ریزی شده بیشترین بهره وری  و کارافرینی را داشته باشیم .
 

بازوند افزود: مدیران باید موانع را از سر راه بردارند تا مردم به اقتصاد مقاومتی شکل بدهند و وظیفه مسئولین است که شرایط این کار را به وجود بیاورند.

 
وی  با بیان اینکه فرصت کوشش و خطا در کشور و به خصوص در استان کرمانشاه به پایان رسیده گفت: باید از ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم و هم اکنون ابزار و شرایط آن فراهم است.
 
وی افزود: مدیر انقلابی مدیری است که بتواند با تسهیل گری  موجب کارآفرینی برای جوانان کشور شود.
 
 
بازوند با اعلام اینکه هفته آینده حدود ۹۰ میلیارد تومان کمک های فنی اعتباری در استان توزیع خواهد شد، گفت: با این رقم می توانیم تا هزار میلیارد تومان تسهیلات بگیریم .
 
وی ادامه داد: در سفر معاون اول رییس جمهور موفق شدیم تخصیص کل استان را ۱۰۰ درصدی کنیم که با تحقق آن تسریع و شتاب مطلوبی در روند پروژه های استان بوجود خواهد آمد.
استاندار کرمانشاه با تاکید بر توسعه کشت گلخانه های در استان، اظهار کرد: کشت گلخانه ای باید به عنوان یک تکلیف در دستور کار جهاد کشاورزی قرار گیرد تا از کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی مدرن برویم .