به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه شهردار کرمانشاه  طی بازدید سرزده از پروژه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی مناطق  هشتگانه در جریان روند پیشرفت این پروژه و ارائه  خدمات به شهروندان قرار گرفت.

آرش رضایی در حاشیه  این بازدید  گفت : امروزه در حوزه مدیریت شهری کرمانشاه مشارکت شهروندان در امور شهری یک نیاز است و اعتقاد داریم که این امر ضرورتی  است که با تحقق آن توسعه پایدار شکل خواهد گرفت.

وی افزود : در برنامه های شهرداری مشارکت  شهروندان به عنوان اساسی ترین عنصر رسیدن به اهداف توسعه شهری از جایگاه ویژه ای برخوردار است و رسیدن  به توسعه پایدار در پناه  توسعه مشارکتی همه شهروندان  در امور شهر شکل خواهد گرفت.

رضایی با بیان اینکه  برنامه های بلند مدت را به گونه ای طراحی کرده ایم که در تدوین  سیاست ها اعضای جامعه شهری بتوانند  حضوری فعال و چشمگیر داشته باشد،  گفت:  در این راستا تمام سعی و اهتمام  لازم را بکار خواهیم گرفت  تا با بهره گیری از توان  نهفته شهروندان که متاسفانه تا کنون در حوزه برنامه ریزی و مدیریت شهری نادیده گرفته شده، در راستای جذب  و جلب همیاری و خودیاری شهروندان گام برداریم.

شهردار کرمانشاه تاکید کرد: ما سعی کرده ایم با در نظر گرفتن نیازها و خواست شهروندان و بالا بردن کیفیت خدمات، فرآیند مداخله  مستقیم مردم را در حوزه محیط زیست شهری و مدیریت شهر بوجود آوریم.