به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه؛ مهندس مسلم باولی به عنوان مشاور کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر کرمانشاه منصوب شد.

 مهندس مسلم باولی مدیریت گروه عمران مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه را عهده دار است و سوابق ارزشمند دانشگاهی را در کارنامه علمی خود دارد.

 مهندس مسلم باولی از توان و تحربه و تخصص لازم در حوزه عمران شهری برخوردار است.