دهمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوکانادایی از فردا ۲ بهمن ماه به میزبانی دریاچه آزادی برگزار می شود.

۵ قایقران به دور جدید تمرینات تیم ملی کانوکانادایی به منظور حضور موفق در بازیهای آسیایی دعوت شدند. این مرحله از اردو از فردا ۲ بهمن ماه در دریاچه آزادی آغاز می شود و تا ۲۲ بهمن ماه ادامه پیدا خواهد کرد.

علی اجاقی قایقران برجسته کرمانشاهی نیز در این اردو حضور خواهد داشت.