به گزارش طلوع کرمانشاه از روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه ؛ در این بازدید مهندس رضایی شهردار کرمانشاه گفت : میدان بار کرمانشاه در مسیر چند تغییر که در آینده و در نقشه ها و برنامه های مدیریت شهری لحاظ شده قرار دارد اما مهمترین مسئله ای هست این می باشد که قانون محدودیت تردد کامیون و در شهر به خاطر وجود میدان بار ،دیزل آباد و عمده فروشان خیابان حداد عادل عملاً امکانپذیر نیست .
وی افزود : بحث جابجایی مکان میدان بار فعلی از سالها پیش مطرح بوده و این تکلیفی است که به شهرداری جهت خارج کردن میدان بار از مرکز شهر قرارداده شده در این راستا توافقاتی نیز با سرمایه گذارن جهت انجام این کار شده است اما مهم برای شهرداری رفع دغدغه و نگرانی اعضا اتحادیه میدان بار و کسبه آن است که توسط سرمایه گذار و مشاور طرح باید در نظر گرفته شود .
شهردار کرمانشاه ادامه داد : میدان بار فعلی از لحاظ امکاناتی چون سردخانه و با سکول مجهز و برخی امکانات رفاهی با مشکل مواجه است که در صورت انجام جابجایی قطعاً در میدان بار جدید مد نظر خواهند بود .
مهندس بازوند استاندار کرمانشاه هم گفت : کسبه میدان بار کسبه ای زحمت کش و پرتلاش هستند که کار سخت و طاقت فرسایی دارند و رسیدگی به مشکلات و خواسته های آنان باید در برنامه های مدیران باشد اگر قرار بر جابجایی میدان بار هم باشد باید دغدغه ها و خواسته های کسبه آن مد نظر باشد.
وی افزود : اگر قرار است سرمایه گذاری برای اجرای این طرح آورده شود چه بهتر که از کسبه خود میدان بار باشند در ضمن اگر ضرورتی برای انتقال میدان بار وجود دارد این کار انجام گیرد ولی اگر خیلی ضروری و مشکل زا نیست بهتر است این کار انجام نشود .
رضا ساسانی رئیس اتاق اصناف نیز گفت : خوشبختانه تفکر استاندار محترم تفکری خوب و به روز می باشد و امیدواریم این تفکر بتواند راهگشای مشکلات استان باشد .
وی افزود : چندین سال است که بحث انتقال میدان بار وجود دارد امام عملی نشده است و ممکن است فعلاً انجام نگیرد ولی کاش به جای انتقال به فکر فراهم کردن امکانات رفاهی و آسفالت میدان بار فعلی باشیم .
ساسانی در پایان گفت : به کمیته تنظیم بازار استاندار محترم نیز پیشنهاد می دهم جهت رونق کسب و کار کسبه میدان بار بحث تنظیم بازار میوه شب عید را به اعضا اتحادیه و کسبه میدان بار واگذار کنند خود این مجموعه نیز در بحث ها مشکلات میدان بارمشارکت بیشتری نمایند .