در ارتباط با موضوع این شورای مهم :

*  دارا بودن تنوع اقلیمی ( سرد ، گرم و معتدل ) و بافت جمعیتی ۶۷ درصد شیعه ، ۲۲ درصد سنی و ۱۲ درصد اهل حق و همین طور ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک تنها مصادیقی از شاخص های معرفی این دیار با استعداد است..

 * بیکاری ؛ حاشیه نشینی و پایین بودن برخی شاخصهای مهم اقتصادی از جمله چالش های اجتماعی موجود استان کرمانشاه است که نباید اجازه دهیم تبدیل به چالش امنیتی شوند..

  * عدم تامین برخی زیر ساختها در مرزها ، بازارچه ها و مناطق ویژه اقتصادی مرزی باعث شده کرمانشاه نتواند از فرصت مرز آنگونه که شایسته است استفاده کند..

  * باز گشایی مرز خسروی که از زیرساختهای لازم نیز برخوردار است یکی از خواسته ها و مطالبات اصلی مردم کرمانشاه است که در توسعه این استان بسیار موثر خواهد بود..

 * ادامه ، تکمیل و نتیجه بخشی اقدامات خوب در رابطه با پروژه آبهای مرزی ؛ نیاز به اعتبارات ویژه از راه تصویب یک قانون خاص در مجلس دارد..

 * الزام حضور هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری در کرمانشاه برای سرمایه گذاری با توجه به فرصت ها و مزیت های این استان ، از راههای مهم توسعه ی اقتصادی کرمانشاه است..

* برای امنیت بخشی بیشتر به مرزها و بالا بردن زیر ساختهای حفاظتی که بعضا در اثر زلزله اخیر دچار خسارت شده اند ؛ به اعتبارات ویژه نیاز داریم که لازم است مورد توجه شورا قرار گیرد..