سرهنگ “حسین براری ” اظهار کرد: این قلیان ها در پی اجرای طرح های مختلف ارتقای امنیت اجتماعی با هماهنگی دستگاه قضایی، اداره بهداشت و شهرداری جمع آوری و با حضور مسئولین شهرستان امحاء شد.  
 
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه اجرای این طرح رضایت شهروندان را به دنبال داشت، گفت: این قلیان سراها به محل تجمع افراد بزهکار تبدیل شده بودند و برای اهالی محل ایجاد مزاحمت می کردند. 
 
 براری تاکید کرد: در راستای تقویت احساس امنیت در میان شهروندان، طرح ارتقای امنیت اجتماعی به صورت مداوم در سطح شهرستان کرمانشاه اجرا می شود. 
 
وی توضیح داد: تجمع افراد ناباب در قلیان سراها ضمن ایجاد ناامنی، چهره شهر را نیز مخدوش خواهد کرد، از این رو طرح مقابله با قلیان سرا ها به منظور ایجاد احساس آرامش در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد. 
 
این مقام انتظامی گفت: چنانچه قلیان سراهایی در سطح شهر و محلات  باعث سلب آرامش و امنیت شهروندان می شود با ۱۱۰ تماس گرفته تا سریعا با آنها برخورد قانونی شود.