عبدالرضا یاری اظهار کرد: بر اساس بندی از منشور حقوق شهروندی که از اول بهمن به صورت مستقیم از سوی دولت بخشنامه شده، نصب هرگونه آگهی تهدیدآمیز در مراکز دولتی که از دولت بودجه عمومی دریافت می‌کنند، تخلف است.
 
وی ادامه داد: این مراکز شامل ادارات، شرکت‌های خدمت رسان مانند آب، برق و گاز، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی و … است.
 
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: گاهی در برخی از این دستگاه‌ها و مراکز دولتی آگهی‌هایی نصب می‌شود که ارباب رجوع را از اظهار نظر، نقد و گرفتن حق خود می‌ترساند. نمونه این آگهی‌ها در برخی مراکز درج شده که اگر برخوردی از سوی ارباب رجوع با کارمند یک اداره صورت گیرد مشمول جریمه نقدی یا شلاق خواهد شد.
 
وی تکریم ارباب رجوع را یکی از موارد مهم حقوق شهروندی دانست و عنوان کرد: اگر مردم چنین آگهی‌هایی را در یک اداره دیدند باید به واحد بازرسی همان دستگاه یا سایر مراجع نظارتی اطلاع دهند.
 
به گفته یاری، این کار تخلف است و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری به آن رسیدگی خواهد شد.
 
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه معتقد است، حتی اگر بخش خصوصی هم این مورد را رعایت کند، گامی برای جذب بیشتر ارباب رجوع خواهد بود./ ایسنا