هوشنگ بازوند در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با انتقاد از ثبت نشدن اطلاعات متقاضیان تسهیلات اشتغال روستایی در سامانه کارا  اظهار کرد: تمامی ادارات در ارتباط با این تسهیلات تا روز سه شنبه همین هفته فرصت دارند اطلاعات متقاضیان را وارد سامانه کنند تا متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شوند.

بازوند سپس با اشاره به سود ۱۸ درصدی تسهیلات اشتغال فراگیر، افزود: این سود بالا بوده و این تسهیلات متقاضی ندارند.

بازوند اضافه کرد: اگرچه به این تسهیلات یارانه دو تا هشت درصدی تعلق می گیرد، اما قراردادهای اولیه با سود ۱۸ درصد منعقد می‌شود که این موضوع دریافت این تسهیلات را برای متقاضیان کم جاذبه می‌کند.

استاندار کرمانشاه سپس با بیان اینکه پیشنهاد داده‌ایم هفت میلیارد تومان از محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری استان برای تعیین تکلیف موضوع گلیم و گبه در نظر گرفته شود، گفت: ظرف ۲۰ روز آینده تکلیف گلیم و گبه روشن می‌شود.

در پرونده موسوم به “گلیم و گبه” متهم پرونده با وعده پرداخت سودهای کلان و فریب مردم توانسته بود قریب ۲۵۰ میلیارد تومان از سپرده های آنان را جمع کند. این فرد سال گذشته به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری دستگیر شد و قرار است دادگاه او ۲۳ بهمن برگزار شود.