در سال‌های نه چندان دور، جزع و فزع منافقین برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران تا بدانجا رسید که سرکرده مجاهدین خلق با حرامیان بعثی دست دوستی داد تا با کمک صدام کافر نقشه شوم خود را عملی کند.

این گروهک بی ریشه برای ضربه زدن به نظام، از هیچ توطئه‌ای دریغ نکردند و هزاران مرد و زن را به آتش کینه خود کشیدند.

اپوزیسیون معاند و برانداز در برهه‌های مختلف برای انقلاب اسلامی ایران نقشه کشید و عده‌ای ساده لوح و مغرض را با خود همراه ساخت تا شاید نقشه شوم خود را اجرا کند اما هربار ناکام ماند.

اپوزیسیون معاند همواره با نقاب های مختلف سربرآورده و این بار نیز یک دلقک سودای براندازی را در سر پرورانده است. ری استارتی ها که همه زور خود را در به آتش کشیدن مسجدها زده اند، به خیال خام خود نظام را ساقط می‌کنند اما زهی خیال باطل.

دلقک سیرک ری استارت حتی ابتدایی ترین اصول اخلاقی و انسانی را زیر پا گذاشته و دنیایی وهمی را در مسیری بی راهه برای هوادارانش ترسیم کرده است.

تخریب مساجد و پایگاه های بسیج و مراکز دولتی همه زور ری استارتی ها برای بر اندازی است، احمق های ری استارت فراموش کردند که پشتوانه این نظام بصیرت مردم و حضور همیشه در صحنه آنان است همچنان که دنیا این حضور با صلابت را در ۲۲ بهمن تماشایی نظاره کرد.

انتهای پیام / م