دکتر سید افشین صفوی اظهار کرد: تا قبل از وقوع بارش های اخیر اراضی زراعی استان کرمانشاه حال و روز خوبی نداشتند و پیش بینی می شد شاهد افت شدید تولیدات زراعی استان در سال زراعی جاری باشیم.

 صفوی با اشاره به دیم بودن ۸۰ درصد اراضی زراعی استان کرمانشاه، گفت: این موضوع کشاورزی استان را به شدت به ریزش نزولات جوی وابسته کرده است.

وی با اشاره به اینکه سامانه بارشی اخیر روی عملکرد زراعی استان آثار مثبتی به جا خواهد گذاشت، ابراز امیدواری کرد: در ادامه سال زراعی نیز شاهد بارشهای خوبی در استان باشیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان  اینکه امسال کارهای مدیریتی خوبی از سوی کشاورزان با همکاری مراکز جهاد کشاورزی در اراضی زراعی استان انجام شده، ابراز امیدواری کرد: سال زراعی خوبی در پیش باشد. 

وی وضعیت امسال را از نظر بارندگیها مشابه سال زراعی گذشته عنوان کرد و افزود: سال زراعی گذشته با وجود این که بارندگی ها از بهمن ماه شروع شد، اما شاهد عملکرد خوب مزارع استان بودیم و امیدواریم امسال نیز وضعیتی مشابه سال گذشته را داشته باشیم.

شهریار قاسمی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز  در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه با ااشاره به بارش های خوب چند روز اخیر، گفت: پراکنش بارندگی‌ها خوب بوده، لذا سطح سبز مزارع گندم نسبتا خوب بوده و در صورتی که در ادامه سال زراعی در فصل‌های زمستان و بهار شاهد وقوع بارندگیهای خوب باشیم، میزان تولیدات کشاورزی استان در حد قابل قبولی خواهد بود.

وی با اشاره به کشت ۴۱۳ هزار هکتار گندم در اراضی زراعی استان پیش بینی کرد: سال زراعی جاری حدود ۹۰۰ هزار تن گندم در استان تولید شود.

قاسمی افزود: امسال ۳۱۶ هزار هکتار گندم دیم و ۹۷ هزار هکتار گندم آبی در مزارع استان کشت شده است.

قاسمی سپس سطح زیر کشت گندم استان در سال زراعی گذشته را ۴۱۲ هزار هکتار دانست و افزود: سال گذشته ۳۱۴ هزار هکتار گندم دیم و ۹۸ هزار هکتار گندم آبی در مزارع استان کرمانشاه کشت شد.

به گفته قاسمی سال زراعی گذشته ۸۴۰ هزار تن گندم در استان کرمانشاه تولید شد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به ارتقای یک رتبه‌ای استان کرمانشاه در زمینه تولید گندم در سال زراعی گذشته گفت: سال زراعی ۹۶-۹۵  رتبه تولید گندم استان از رتبه پنجم به رتبه چهارم رسید