وی گفت: این الزام قانونی مبنی بر استانداردسازی تجهیزات تفریحی، توسط بهره‌بردار شهربازی جنب پل ولایت (لب‌آب) نادیده گرفته شده و اقدامی در این راستا انجام نشده است که این رفتار منتج به پلمب تجهیزات غیراستاندارد آن مجموعه در نهم تیر ماه سال گذشته شد.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه افزود: به دنبال این موضوع بهره‌بردار به صورت خودسرانه و غیرقانونی اقدام به فک پلمب کرده بود که پرونده‌ای در دستگاه قضایی در این زمینه مفتوح است.

نیازی با اشاره به اینکه تجهیزات این مجموعه به طور مجدد در یکم مرداد ماه ۹۷ به همراه نماینده دادستانی پلمب شد گفت: با توجه به شروع فصل فعالیت شهربازی‌ها در فروردین ماه امسال با احتمال اینکه بهره‌بردار آن شهربازی، فعالیت غیرایمن خود را از سر گیرد طی مکاتبات دیگری با شهرداری و دادستانی در خصوص فعالیت غیرقانونی شهربازی مذکور هشدارهای لازم داده شد.

وی افزود: پس از مشاهده فعالیت غیرقانونی تجهیزات غیراستاندارد این شهربازی توسط کارشناسان این اداره کل در ۳۰ فروردین ماه امسال بازرسان اداره کل استاندارد کرمانشاه با حضور در محل شهربازی لب‌آب در زمینه پلمب و اخد تعهد کتبی از بهره‌برداران این شهربازی نسبت به عدم استفاده از تجهیزات مذکور تا زمان دریافت تأییدیه ایمنی استاندارد اقدام کردند.

نیازی گفت: براساس نامه معاون وزیر کشور و ریاست سازمان شهرداری ‌و دهیاری‌های کشور، چناچه مالکیت مکان تفریحی چه به صورت مستقیم و چه به صورت استیجاری با شهرداری باشد، مسئولیت حوادث احتمالی و تبعات حقوقی و جزایی عدم رعایت استانداردهای اجباری تجهیزات تفریحی در شهربازی‌ها و پارک‌های بازی آن متوجه شهرداری‌ها است/تسنیم