به گزارش طلوع کرمانشاه، مهندس شریفی تاکنون در سطح ۱۵۰۰هکتار علیه علفهای هرز گندم و جو مناطق گرمسیری استان سمپاشی انجام شده و عملیات سمپاشی همچنان ادامه دارد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: مبارزه با علف های هرز شامل مبارزه با علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ می باشد.

شریفی با اشاره به اینکه در استان برای مبارزه با علفهای هرز سموم لازم تدارک دیده شده خاطرنشان کرد: کشاورزان باید از سموم پهن برگ کش، نازک برگ کش و سموم دو منظوره استفاده کنند.

وی با بیان اینکه به منظور مبارزه اصولی دوره های آموزشی و چند کارگاه آموزشی برگزار شده تصریح کرد: در این دوره ها هم کارشناسان وهم کشاورزان عزیز آموزش های لازم را فرا می گیرند.

شریفی در پایان از کشاورزان درخواست کرد مبارزه با علف‌های هرز مزارع گندم و جو را جدی بگیرند.