سال هاست که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و ماهیانه حق بیمه پرداخت می کنم. برای چکاپ ماهیانه به بیمارستان حضرت معصومه کرمانشاه(تامین اجتماعی)مراجعه کردم.

پیش از این انجام دادن چکاپ در بیمارستان رایگان بود. چرا حالا باید بابت چکاپ مبلغ ۱۰۰ هزار تومان باید به آزمایشگاه بپردازم؟
برای پی گیری ماجرا با مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه تماس گرفتیم.

میثم حجتی پور گفت: یک دستورالعمل سازمانی برای تمامی کشور وجود دارد و در مواردی که درخواست آزمایش چکاپ از طرف خود بیمار باشد مبلغ باید پرداخت شود، اما در مواردی که پزشک تشخیص دهد آزمایش باید انجام پذیرد تمامی هزینه آزمایش رایگان خواهد بود.

شهروند دیگری گفت :برای دریافت نسخه خود،به داروخانه بیمارستان حضرت معصومه رفتم اما داروخانه تعطیل بود.

یکی از پزشکان مشغول در بیمارستان حضرت معصومه اعلام کرد: بخاطر اینکه بیماران با دفترچه های متعددی برای دریافت دارو به داروخانه مراجعه می کردند وما مجبور بودیم دارو تجویز کنیم داروخانه تعطیل شده است. اما میثم حجتی پور این موضوع را تکذیب کرد و گفت: داروخانه به غیر از روزهای تعطیل نمی تواند غیرفعال باشد و این مطلب صحت ندارد.

خبرنگار طلوع/نگار عزتی