سید احسان احسانی در خصوص غیبت چند عضو شورا در چند جلسه متوالی، گفت: این مسئله بارها در ماه‌های گذشته و سنوات قبل اتفاق افتاده و و بارها بوده که جلسات شورا به دلیل غیبت اعضا به رسمیت نرسیده و کسی هم معترض و مدعی در این زمینه نبوده است.

وی افزود: درهمین چند جلسه برخی اعضا مرخصی بودند، برخی غیبت داشتند و برخی اصلا کرمانشاه نبودند و پشت پرده و برنامه ای برای این غیبت‌ها نبوده که حالا برخی اینچنین مدعی و معترض می‌شوند.

احسانی تصریح کرد: این  چند جلسه هم مانند خیلی از جلسات قبلی شورا که به رسمیت نرسیده. نمی‌دانم این بار چرا برخی مدعی و معترض شدند و تلاش دارند بیخود و بی‌جهت برای شورا چالش درست کنند.

برخی از بیرون تلاش دارند “شورا” را به جان هم بیندازند

وی افزود: در ماه پایانی سال به جای اینکه همه فضای شهر و شهرداری را به سمت آرامش ببرند، متاسفانه برخی افراد بیرون از شورا تلاش دارند این فضا را ملتهب کنند و حالا اینکه چه قصدی دارند و با چه هدف و منظوری این کار را انجام می‌دهند من نمیدانم.

وی افزود: اعضای غایب هریک به دلیلی در این چند جلسه حاضر نشدند، این کار درستی نیست که زود قضاوت کرده و پیش بینی کنیم که با چه هدفی این کار انجام شده و بخواهیم به اختلافات دامن بزنیم.

احسانی تاکید کرد: قطعا هرکس به این موضوعات دامن بزند جز ضربه زدن به شورا و شهر و بی حرمتی و توهین به آرای مردم هدف دیگری ندارد.

این عضور شورای شهر افزود: این غیبت چند عضو شورا پیش‌آمد بوده و هیچ هدف و موضوع خاصی پشت پرده آن نیست.

اگر اعتراضی به” شهردار” داشته باشم می‌گویم، تعارفی ندارم

احسانی در باره اینکه برخی، اعتراض نسبت به بعضی مسائل را علت غیبت چند جلسه ای اعضای شورا عنوان کردند، گفت: بنده یا هر عضو شورا اگر به مسئله یا به عملکرد شهردار اعتراض داشته باشم در جلسه حاضر شده و رو دررو بیان می‌کنم و در این زمینه با کسی تعارف ندارم.

این عضو شورا افزود: قانون این حق را به ما داده که در جلسات شورا اعتراض خود را نسبت به برخی مسائل عنوان کنیم و در این زمینه مشکلی نداریم و با کسی هم رودربایستی نداریم و همانطور که به شهردار رای ندادم، اگر هم مشکلی باشد خیلی صریح در جلسات به ایشان می‌گویم.

احسانی تصریح کرد: به نظر من علت طرح این مسئله این است که برخی برای تامین منافعشان نیاز دارند که در شورا تفرقه و اختلاف باشد تا بتوانند از این موضوع بهره‌برداری کنند.

منافع برخی فقط با “تفرقه” در شورا تامین می‌شود

این عضو شورای شهر کرمانشاه تاکید کرد: به طور شفاف و صریح می‌گویم که برخی خارج از سیستم شورا منافعشان تنها با ایجاد تفرقه و نفاق در شورا تامین می‌شود.

احسانی افزود: این افراد با این عمل و رفتار خود موجب تحریک احساسات من عضو شورا می‌شوند تا با واکنش اعضا تفرقه در شورا ایجاد شده و از قِبَلِ این تفرقه به منافع خود برسند.

وی خاطرنشان کرد: اگر کسی دلسوز واقعی شهر و شوار باشد به هیچ وجه به این موضوعات دامن نمی زند.

هیچ “مصوبه” زمین مانده‌ای در شورا نداریم

این عضو شورای شهر کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه شورای شهر در این دوره بهترین مصوبات را برای شهر و شهرداری داشته است، گفت: هر درخواست و مصوبه ای که شهردار در خصوص پرداخت حقوق کارگران روزمزد، کارمندان و سازمان ها نیاز داشته بدون معطلی در شورا به تصویب رسیده است.

وی افزود: هیچ  مصوبه‌ روی زمین مانده ای در شورا نداریم و هیچ مصوبه ای نیست که بخواهد موجب تحول در شهر شود و در شورا روی زمین مانده باشد.

مردم جایی ضرر می‌کنند که شورا در قبال بدهی میلیاردی “دستگاه‌های دولتی” سکوت می‌کند

این عضو شورای شهر کرمانشاه با بیان اینکه عنوان شده بود این عدم حضور برخی اعضای شورا و عدم تشکیل جلسات موجب شده مردم ضرر کنند، گفت: ما در جایی به مردم ضربه می‌زنیم که می‌دانیم دستگاههای دولتی به طور غیرمجاز دارند ساخت و ساز می کنند و میلیاردی به شهرداری بدهکارند و برای اینکه فلان دستگاه از ما نرنجد و رابطه ها ادامه داشته باشد، سکوت کنیم. اینجاست که با این سکوت مردم ضرر می‌‌کنند.

احسانی تصریح کرد: این جلساتی هم که تشکیل نشده هیچ ضرر و زیانی به مردم وارد نکرده و آنها که در این زمینه مدعی هستند مدرک و سند ارائه دهند که مثلا اگر این جلسات برگزار می‌شد این ضرر چند میلیاردی متوجه مردم نمی شد.

وی افزود: حال برخی در زمینه این غیبت چند عضو شورا تلاش دارند بزرگنمایی کنند و به طریقی شورا را به جان هم بیندازند تا از این طریق به منافع خود برسند.