مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان در پاییز امسال را ۲۵.۶ درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ بیکاری بین استانهای کشور است.

متوسط نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال ۱۱.۹ درصد اعلام شده که بر این اساس نرخ بیکاری کرمانشاه بیش از دو برابر متوسط نرخ بیکاری کشور است.

نرخ بیکاری کرمانشاه در پاییز امسال نسبت به فصل تابستان(۱۸ درصد) ۷.۶ درصد افزایش یافته است.

پاییز امسال چهارمحال و بختیاری با نرخ بیکاری ۲۱.۱ درصد، پس از استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری کشور را دارد.