به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه سردار منوچهر امان اللهی اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به واسطه اقدامات اطلاعاتی از فعالیت یک باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر با خبر شدند و اقدامات اطلاعاتی به منظور شناسایی اعضای این باند را آغاز کردند.

وی توضیح داد: پس از گسترش چتر اطلاعاتی و شناسایی اعزای باند، مشخص شد که این افراد در نقاط مختلف استان در پوشش خانه باغ و سوله کارگاه هایی را برای تهیه مواد مخدر ایجاد کرده اند که هر کدام از آنها بخشی از پرسه تولید مواد مخدر صنعتی را بر عهده دارند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهارداشت: در نهایت ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در ۲ عملیات جداگانه پنج نفر از اعضای اصلی باند را دستگیر و ۹۰ لیتر پیش ساز موادمخدر و یک کیلو ۷۴۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف کردند.

به گفته سردار امان اللهی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به منظور شناسایی و دستگیر دیگر عوامل دخیل در این پرونده همچنان ادامه دارد.