امروزه گردشگری یکی از اساسی ترین محورهای درآمدزایی در کشورها و شهرهای پیشرفته جهان است و می تواند به یکی از زمینه های اصلی توسعه در منطقه تبدیل شود.
بسیاری از کشورها با کمک صنعت گردشگری به خوبی به اقتصاد خود رونق داده اند و در کشور ایران نیز اکثر کلانشهرهای پیشرفته در حوزه گردشگری بسیار خوب کار کرده اند که از جمله آنها می توان به شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد و … اشاره کرد.
کرمانشاه یکی از استان‌هایی است که در زمینه توسعه گردشگری پتانسیل های بالایی دارد و از بعد آثار تاریخی و طبیعی بسیار غنی است.
نزدیک به چهار هزار اثر تاریخی در کرمانشاه داریم که از این تعداد بیش از ۲۳۰۰ اثر ثبت ملی شده و برای گردشگران بسیار جذاب است.
کرمانشاه سراب ها، رودخانه ها، آبشارها و روستاهای هدف گردشگری بسیار زیادی هم دارد که همه آنها می تواند در جذب توریست یاری رسان شود.
“مهندس هوشنگ بازوند” استاندار کرمانشاه از ابتدای شروع به کار خود در استان، توسعه صنعت گردشگری را به عنوان یکی از برنامه های اساسی خود برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کرمانشاه قرار داد و با جدیت پیگیر برنامه های این بخش شد.
مهندس بازوند با پیروی از برنامه های دولت تدبیر و امید که یکی از اولویت های خود را توسعه گردشگری قرار داده، به دنبال رونق این صنعت در کرمانشاه است و عقیده دارد با استفاده از ظرفیت این بخش می توان تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را به ارمغان آورد.
استان کرمانشاه با داشتن بیش از ۱۴ روستای هدف گردشگری، می تواند سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به این روستاها جذب کند اما استفاده از این ظرفیت نیازمند برنامه ریزی است که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته بود اما استاندار کرمانشاه از ابتدای فعالیت خود به شدت بر این حوزه تمرکز کرده است.
یکی از مهمترین رویکردهایی که استاندار کرمانشاه در بخش گردشگری دنبال می کند محوریت دادن به روستاها خصوصا روستاهای هدف گردشگری استان است که در کنار آن برای روستاها درآمدزایی به دنبال دارد و علاوه برآن مردم بومی نیز به ماندگاری در روستاها امیدوار می شوند.
خواسته مهندس بازوند این است که گردشگری خصوصا در مناطق روستایی باید با محوریت مردم بومی این مناطق و ایجاد درآمد برای آنها استوار شود.
از آنجاییکه در تمام دنیا صنعت گردشگری به صورت مردمی و به دور از دولت فعالیت دارد تاکید استاندار این است که ما هم در کرمانشاه در همین مسیر پیش برویم و مردم را در این صنعت پیشگام کنیم تا سود آن نیز به خود مردم برسد و دولت بیشتر نقش تسهیل گری و فراهم کردن زیرساخت ها را داشته باشد.
یکی از نکات دیگری که استاندار کرمانشاه همواره به آن تاکید دارد این است که کرمانشاه را برای گردشگران جذاب کنیم و این استان را آنطور که واقعا هست نشان دهیم و از بزرگنمایی مشکلات و آسیب ها که همه در همه نقاط کشور کمابیش وجود دارد خودداری کنیم.
از سوی دیگر استاندار کرمانشاه عقیده ویژه ای هم به برنامه “کرمانشاه ۲۰۲۰” با محوریت توسعه گردشگری دارد.
به گونه ای که محوریت برنامه ها در چشم انداز ۲۰ ساله استان کرمانشاه با گردشگری باشد و بتوانیم قبل از آن به سایر بخش ها از جمله حوزه اقتصادی، صنعت، کشاورزی، جذب سرمایه گذار و … رونق بدهیم زیرا گردشگری صنعتی است که می توان سایر بخش ها را نیز به حرکت در بیاورد.

اینکه استاندار کرمانشاه حوزه گردشگری را برای پیشبرد سایر حوزه ها در استان مدنظر قرار داده نشان از برنامه ریزی دقیق و تدابیر اصولی وی برای توسعه استان است.
ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی از مهمترین مزایای توسعه گردشگری است که حتی می توان بخشی از درآمدها را به توسعه زیرساخت های گردشگری تزریق کرد و آنها را دوباره احیا کرد.
باید امیدوار بود با تدابیر و درایت استاندار کرمانشاه در درجه اول جاذبه ها و زیرساخت های گردشگری استان احیا شود تا پس از آن شاهد حضور سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی به داخل استان شویم که علاوه بر آن برای بسیاری از افراد شغل پایدار و درآمد ایجاد می شود و کرمانشاه نیز در کنار بسیاری از شهرهای دیگر جز مقاصد اول گردشگری قرار می گیرد.