به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه؛ شرکت پالایش نفت کرمانشاه بعنوان صنعت سبز انتخاب و موفق به دریافت تندیس برتر صنعت سبز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در بین سایر شرکتهای پالایشی گردید.

انتخاب شرکت پالایش نفت کرمانشاه توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور بعنوان صنعت سبز از افتخارات پالایشگاه کرمانشاه در زمینه حفاظت از محیط زیست است.