سجاد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار طلوع کرمانشاه از
تداوم طرح ضربتی سازمان تاکسیرانی در برخورد با مسافر برهای شخصی غیر مجاز در فرودگاه شهید اشرفی و پایانه های مسافر بری خبر داد.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی گفت: نخستین هویت ورودی شهر و اولین مساله ای که یک گردشگر داخلی و یا خارجی با آن روبرو میشود تاکسی شهر کرمانشاه است.

وی گفت: نظارت و ساماندهی ایستگاه های تاکسی به ویژه در ایام نوروز در مبادی ورودی و خروجی شهر یکی از اولویت های تاکسیرانی شهرداری کرمانشاه است.