به گزارش طلوع کرمانشاه، در پی گشت و مراقبت در عرصه های جنگلی خودرو پیکان که به دید مأمورین پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه مشکوک بنظر می‌رسید، تعقیب و پس از توقیف آن تعداد ۱۵ کیسه ذغال از نوع بلوط کشف گردید و پس از دستور قضایی از سوی قاضی کشیک روانه بازداشتگاه گردید.