به گزارش طلوع کرمانشاه، دکتر نادری نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی از پروژه بهسازی عوامل پروازی فرودگاه کرمانشاه بازدید کرد.

نادری در جریان این بازدید گفت: شجاعت و شهامت مدیر کل و مسؤلین فرودگاه کرمانشاه در انجام کارها مثال زدنی است