به گزارش طلوع کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمانشاه مهندس رضایی شهردار کرمانشاه در نشست شهرداران کلانشهر های کشور که در اصفهان برگزار گردید حضور یافت و در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت.

مهندس رضایی در این نشست پیشنهادی را در حوزه آی تی ارائه نمود که مورد استقبال و تصویب حاضران در این نشست قرار گرفت.

به پیشنهاد شهردار کرمانشاه مقرر گردید در حوزه صنعت آی تی و کارهای مطالعاتی مربوط به آن مرکزی دائر گردد تا شهرداری های کشور بتوانند از تجربیات یکدیگر استفاده و اشتباهات گذشته را تکرار نکنند که این پیشنهاد ضمن استقبال حاضران در نشست و شهرداران کلانشهر های کشور مورد تصویب قرار گرفت.