سید جواد حسینی کیا درباره افزایش قیمت بنزین نیز گفت:با ارائه طرحی ۲ فوریتی به مجلس تصویب شد که دولت حق افزایش حامل های انرژی را در سال ۹۸ ندارد.

علت مخالفت نمایندگان مجلس نیز شرایط اقتصادی کنونی جامعه است که ظرفیت افزایش قیمت حامل های انرژی را ندارد.

نگار عزتی/خبرنگار طلوع کرمانشاه