داوود یاوری در گفت و گو با خبرنگار طلوع کرمانشاه اظهار داشت: تعاونی های ۱۰۷۹ مرزنشینان، ۹۱۵ مرزنشینان نودشه، تعاونی لبنیات ماننیزان، ۱۰۹۰ مرزنشینان، مرزنشینان شویسر و ۹۱۸ مرزنشینان، ۶ تعاونی صادر کننده برتر استان کرمانشاه هستند.

وی ادامه داد: قرار است در سومین همایش صادرات و تعاونی ها و دومین جشنواره معرفی تعاونی های برتر صادراتی، از این تعاونی ها تجلیل بعمل آمد.

یاوری گفت: این تعاونی ها از سوی حوزه مدیرکل توسعه تعاون شناسایی شده اند و معیار انتخاب آن ها نیز انجام بیششترین صادرات در طول سال گذشته بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در کل کشور ۱۰۰ تعاونی برتر صادر کننده در سال ۹۵ انتخاب شده اند و با حضور آقای ربیعی مقام عالی وزارتخانه، معاون امور تعاون و سایر مقامات و مسئولین سازمانهای مرتبط تجلیل خواهند شد.

وی گفت: مراسم تجلیل از تعاونی های برتر کشور عصر روز سه شنبه ۱۴ شهریور در محل باشگاه دیپلماتیک خیابان امور خارجه تهران برگزار خواهد شد.