روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه اعلام کرد: جرائم مالیاتی فعالاناقتصادی مشروط به پرداخت اصل بدهی تا تاریخ ۲۰ اسفند بخشیده می‌شود.
در این اطلاعیه آمده است: به منظور اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز تسریع در فرآیند وصول بدهی، جرائم قابل بخشش مودیان مالیاتی در منابع مالیات بر اشخاص حقوقی، مشاغل، ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ مشروط به پرداخت اصل بدهی‌های مالیاتی و جرائم غیر قابل بخشش تا قبل از ۲۰ اسفند (بیستم اسفند سالجاری) مطابق با مقررات قانون مالیات‌های مستقیم ۱۰۰% صد در صد جرایم مربوطه قابل بخشش، بخشیده خواهد شد.
در این اطلاعیه از مودیان مالیاتی دعوت شده است به منظور استفاده از تسهیلات پیش گفته به ادارات مالیاتی مربوط مراجعه کنند.