فرهاد تجری در گفت و گو با خبرنگار طلوع کرمانشاه با اشاره به اهمیت امتداد راه آهن از کرمانشاه تا مرز خسروی، اظهار کرد: از این طریق ارزش اقتصادی و تجاری راه آهن غرب کشور تکمیل می شود و سود آن نه تنها برای استان کرمانشاه بلکه برای کل کشور خواهد بود.
وی افزود: رسیدن راه آهن تا کرمانشاه رویداد مهمی بود که در توسعه حمل و نقل مسافری و باری استان بسیار موثر است اما این مسیر باید حتما تا مرز ادامه پیدا کند و نمایندگان استان با جدیت پیگیر این موضوع هستند.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به اینکه مسیر راه آهن از کرمانشاه تا خسروی مقداری پیشرفت دارد، یادآوری کرد: این پیشرفت در حد صخره شکنی و کوه برداری در مسیر راه آهن است.
تجری معتقد است این روند اجرا باید تسریع شود.
نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روی راه آهن کرمانشاه تا خسروی در پنج محور کار انجام می شده است، خاطرنشان کرد: این کار توسط قرار خاتم الانبیا انجام می گرفته که متاسفانه اکنون کار در تمام پنج محور متوقف است.
تجری تاکید کرد: خواسته جدی ما تسریع در اجرای راه اهن کرمانشاه به خسروی است که خصوصا می تواند در تردد زوار به عتبات عالیات و البته جابجایی برای برای رونق اقتصادی استان بسیار موثر باشد.