با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، فرصت برای به میدان آمدن جوانان بیش از دولت های گذشته فراهم شده و فضا برای شکوفایی و جوانه زدن امید و دیده شدن توانایی ها در دل های آنان ایجاد شده است.
جوان و قشر کارآمد جامعه از ثروت های حقیقی و باارزش استان ما محسوب می شوند که در دوران های گذشته بارها دیده شده گاه به دلیل کم مهری و گاه به دلیل نبود عرصه برای بروز ظرفیت ها از قافله شکوفایی عقب مانده و یا اغلب به دلیل ساختار نامناسب، فرصت رشد و پیشرفتی نداشته اند.
همواره از توجه به معیشت اقتصادی، مهارت آموزی، دادن حس اعتماد و خودباوری و همگرایی گروهی به عنوان مطالبات اصلی یک جوان یاد می شود که باید با رسیدگی به این نیازها از نقش سازندگی جوان در زیرساخت های مادی و معنوی جامعه غفلت نکرد.
از همین رو مهندس بازوند نیز به عنوان مدیر ارشد دولت در استان کرمانشاه به دنبال اصلاح امور در سایه تفکر و هم اندیشی است که در این بین از جوانان به عنوان موتور محرکه توسعه استان یاد می کند.
استاندار کرمانشاه در مبحثی دیگر از بالارفتن روحیه امید و امیدواری در جوانان و آحاد مختلف جامعه به عنوان سوخت توسعه و اعتلای استان متمدن کرمانشاه یاد می کند.
بازوند عقیده دارد استان کرمانشاه در صورتی به توسعه همه جانبه دست می یابد که به بهترین شکل از نیروی جوان و انسانی خود استفاده کند و با حرفه آموزی و میدان دهی، قدرت خودباوری را به این نیروی پرتوان جامعه هدیه دهد.
استاندار کرمانشاه پیرو این تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند “ایران اسلامی با تکیه بر عزم، اراده و توان و دانش علمی جوانان مستعد به کشوری قدرتمند و توسعه یافته در تمامی ابعاد تبدیل شود” تاکید داردکه همه باید در جهت منافع استان و ایجاد شغل و مهارت گام بردارند.
مشارکت اجتماعی جوان، به وی توان اداره زندگی و سهیم شدن در سرنوشت جامعه را می دهد که در نهایت منجر به گسترش نشاط اجتماعی و پیدایش استانی توسعه یافته می شود.
اقتدار جوانان کرمانشاهی و رسیدگی به مشکلات آنان معادله ای چند وجهی است که نیاز است همه مدیران اجرایی به یاری مدیریت ارشد استان شتافته و وی را در تحقق توسعه همه جانبه استان همراهی نمایند.