مفهوم آمایش زمین در سال ۱۹۴۷ از کشور فرانسه نشات گرفت و آغاز شد، در دوران های مختلف در سراسر دنیا معانی متعددی داشته و در طول زمان متناسب با تغییرات و نیازها دگرگون شده است.
این مفهوم در ایران از سال ۱۳۵۰ با تاسیس دفتر آمایش سرزمین در سازمان بودجه و برنامه ریزی مطرح شد و نخستین مطالعات آن توسط شرکت ستیران انجام شد که پس از آن با چندین وقفه مواجه شد و در برنامه چهارم توسعه بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت.
پیگیری این طرح در استانها از سال ۱۳۸۵ آغاز شد و قرارداد انجام مطالعات در همان سال در استان بسته شد که از سال ۹۳ با همکاری استانداری در دستور کار قرار گرفت.
بیش از ۴۰۰ عضو هیات علمی در دانشگاه رازی کرمانشاه مشغول به خدمتند و نگاه ویژه این اساتید به شناخت مشکلات استان موجب شد که مسئولیت اصلی طرح آمایش بنا به دستور معاون استاندار وقت برعهده دانشگاه رازی نهاده شود چنانچه اکنون این دانشگاه از حمایت های کم سابقه مهندس بازوند، استاندار کنونی برخوردار است.
در این مطالعات سعی شده تا با استفاده از بکارگیری کارشناسان بومی مطالعات بهتر و عمیق تری صورت گیرد و زمینه های نزدیک شدن دانشگاه به عوامل اجرایی و ارگان های سیاست گذار نزدیک شود.
مطالعات و نیازها قبل از آغاز طرح در حضور مسوولان و عوامل اجرایی استان شناسایی شد و حتی زمان بندی لازم برای هر طرح عنوان شد ولی به دلیل برخی مشکلات از قبیل نبود اطلاعات کافی، تغییر برخی مسوولان اجرایی مربوطه و به ویژه ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی موجب طولانی تر شدن زمان اجرا شد و تاکنون به نتیجه قطعی دست نیافته و به مرحله عملیاتی نرسیده است.
به دلیل اهمیت بالای مقوله فوق، استاندار کرمانشاه که از همان روزهای نخست با برگزاری جلسات متعدد و هم اندیشی های متفاوت به دنبال به چرخه درآوردن چرخ های اقتصاد و اشتغال استان است با استفاده از اهرم درایت و نظارت مستمر، خواهان ورود سند آمایشی استان به مرحله عملیاتی و اجرایی است.
وی با تاکید براینکه همه مدیران در پیدایش وضع موجود و یکه تازی بیکاری مقصرند می گوید، اگر بخواهیم زمینه های اشتغال و توسعه یافتگی در استان را فراهم کنیم در ابتدا باید ظرفیت ها و پتانسیل های این دیار حاصلخیز را در قالب مطالعه ای منسجم دنبال کنیم که مطالعات آمایشی بهترین فرصت برای تحقق این هدف است ولی بیش از حد معمول به طول انجامیده است.

به عقیده بازوند، صرف تدوین وضع موجود در این سند، مشکلی را از استان حل نمی کند و باید نتایج آن با اجرایی شدن مشاهده شود.
به سرانجام رسیدن این مطالعات نیازمند در اختیارگذاشتن اطلاعات از سوی دستگاه های اجرایی است و دبیرخانه طرح آمایش از طریق اطلاعاتی که رابطان دستگاه های اجرایی ارایه می دهند مطالعات خود را انجام می دهند.