محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۵ هزار تومان، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن ۶ هزار و ۶۰۰، غرفه های میادین میوه و تره بار ۶ هزار و ۹۵۰ و خرده فروشی ۷ هزار و ۵۰ تومان است.

وی با انتقاد از وضعیت کنونی قیمت مرغ در بازار افزود: قیمت کنونی مرغ به طور متوسط در مقایسه با بهمن ماه ۴۰۰ تومان کاهش یافته است که این امر زیان انباشت مرغداران را به همراه دارد.