شهردار کرمانشاه امروز دوشنبه با حضور در استانداری  کرمانشاه با سالاری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه دیدار کرد.

در این دیدار شهردار کرمانشاه و معاون عمرانی استانداری کرمانشاه در خصوص توافقات و پروژه های شهر کرمانشاه گفتگو کردند.

در پایان این دیدار نیز سالاری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه بر تلاش بیش از پیش جهت اتمام پروژه های ناتمام شهر تاکید کرد.