هوشنگ بازوند در بازدید از قطعه اول پروژه راه آهن کرمانشاه – خسروی اظهار کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده زیرسازی و اجرای تونل های قطعه کرمانشاه تا ایستگاه اسلام آباد تا پایان سال ۹۷ به اتمام برسد  و سال ۹۸ نیز ریل گذاری این قطعه انجام شود. 

وی افزود: منابع مالی مناسبی برای این پروژه در گرفته شده و پروژه سال آینده مشکل اعتباری ندارد.

بازوند گفت: فاز بعدی این پروژه نیز مسیر اسلام آبادغرب – خسروی است که باید آن نیز به سرانجام برسد.

استاندار کرمانشاه اظهار کرد: راه آهن همدان – کرمانشاه تقریباً نهایی شده و به زودی به بهره برداری می رسد.