محمدابراهیم الهی تبار در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، اظهار کرد: یکی از کارهای مهم و با اولویت استان اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی است و ما در استان از هر طرح و برنامه ای که استان را در جهت بهبود شرایط اجتماعی سوق دهد، استقبال خواهیم کرد.

وی گفت: مدیریت ارشد استان با جدیت به دنبال اجرای برنامه های فرهنگی جهت کاهش آسیب های اجتماعی است و در استان این موضوع را یکی از کارهای اولویت دار می دانیم.

وی گفت: برای کاهش آسیب های اجتماعی نیاز به شناسایی ظرفیت های موجود در ادارات استان داریم، لذا از همه اعضای جلسه می خواهم با جدیت برنامه های خود را برای شناسایی ظرفیت ها و اجرای برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی دنبال کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری تصریح کرد: برای تسریع در برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی، رایزینی ها و تعاملات خود را با مسئولین کشوری در تهران افزایش خواهیم داد و مشکلات موجود را برای مسئولین تبیین خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز، بر جمع آوری معتادین متجاهر در سطح شهر کرمانشاه تاکید کرد و گفت: استان و شهر کرمانشاه دارای جاذبیت ها و مراکز گردشگری زیبا و متنوعی است، لذا یکی از کارهایی که باید برای ایام نوروز صورت گیرد جمع آوری معتادین متجاهر در سطح شهر کرمانشاه است که خوشبختانه شهرداری در این راستا وارد کار شده است.

الهی تبار بر همکاری و هماهنگی سایر ادارات و سازمان های ذیربط با شهرداری کرمانشاه به منظور جمع آوری معتادین متجاهر تاکید کرد.

وی همچنین اجرای برنامه های در نظر گرفته شده استان جهت پاکسازی برخی مناطق آلوده شهر کرمانشاه را بسیار مهم و اثربخش خواند و خواستار تداوم این برنامه ها شد.