هوشنگ بازوند در جلسه شورای حفاظت از منابع آبی استان، تصریح کرد: با توجه به خشکسالی سالهای گذشته باید با تمام جدیت در راستای حفاظت منابع آبی اقدام کنیم.

وی خاطرنشان ساخت: ضروری است تکلیف سدهایی که فاقد تخصیص هستند و قصد داریم آنها را احداث کنیم  سریعاً مشخص شود و این موضوع به عنوان یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان باید لحاظ شود.

 استاندار کرمانشاه همچنین ادامه داد: بیش از ۲۵ درصد منابع آبی حوزه کرخه در استان کرمانشاه واقع شده است، لذا درخواست تخصیص مورد نیاز استان از منابع آبی این حوزه و حوزه طرح‌گرمسیری از محورهای درخواست‌های استان در سفر رییس جمهور به استان خواهد بود و ضرورت دارد دستگاه های مربوطه قبل از پایان سال، مستندات و استدلال های لازم برای دفاع از حق آبه استان را تدوین و ارائه کنند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی باید منافع استان را بر ملاحظات وزارتخانه های متبوع خود ترجیح دهند، افزود: همچنین ضروری است با تعامل و رایزینی بیشتر با مسئولین کشوری در خصوص تخصیص مناسب منابع آبی به استان برنامه های خود را دنبال کنیم .

وی گفت: بحث آب درصورت عدم مدیریت صحیح و به موقع، یک بحران بسیار چالش برانگیز برای کشور در آینده خواهد بود.

 بازوند تصریح کرد: شش استان زاگرس نشین تامین کننده اصلی آب شیرین کشور هستند، لذا دولت باید نگاه ویژه ای به این استان ها داشته باشد. 

وی گفت: کاهش نزولات جوی و افزایش جمعیت باعث استفاده روزافزون از سفره های آب زیرزمینی شده است، بنابراین مدیریت صحیح و حفاظت از منابع آب، از محورهای تعیین کننده در آینده کشور است.

بازوند اظهار کرد: باید تلاش کنیم درآمد سرانه مردم افزایش پیدا کند و مدیران وظیفه دارند در این راستا برنامه های خود را پیگیری کنند و اگر در این مسیر اقداماتی صورت گیرد مدیران می توانند ادعا کنند استان روبه پیشرفت است، زیرا هر چه قدر مردم استان با درآمد بیشتری همراه باشند به نفع استان و جامعه خواهد بود.

وی افزود: مدیران باید تلاش کنند از میز و صندلی های آنها سودی به مردم برسد، زیرا فلسفه مدیریت منعفت رساندن به مردم است.