سیروس نوروزی در گفتگو با خبرنگار طلوع کرمانشاه، با بیان اینکه تمام خاک زراعی شهرستان هرسین حاصلخیز است، اظهار داشت: قابلیت ها و ظرفیت های کشاورزی در شهرستان فراوان است از همین رو سزاوار است که زیرساخت ها و کمبودهای کشاورزان هرسینی مرتفع شود.
وی از وجود مساحتی نزدیک به ۱۵۰ کیلومتر کانال خاکی در شهرستان خبر داد و افزود: برای بهسازی و احداث کانال های سنگی و بتنی شهرستان نیازمند اعتبار هستیم.
نوروزی افزود: جذب اعتبار و بتنی شدن کانال های خاکی علاوه براینکه موجب صرفه جویی و مدیرت در مصرف آب می شود از رنج و زحمت کشاورزان می کاهد.
نوروزی کل مساحت زمین های زراعی هرسین را ۳۹هزار هکتار اعلام کرد و گفت: در سالی که گذشت ۷۰هکتار باغ مثمر در شهرستان ایجاد شد و اکنون بیش از ۴۰ رشته قنات در شهرستان وجود دارد.
به گفته مدیرجهادکشاورزی شهرستان هرسین، ایجاد زیرساخت های اولیه و پرداخت به موقع دستمزدها به کشاورزان هرسینی در توسعه و پیشرفت شهرستان و استان تاثیرگذار است.