دفاع از حق‌آبه استان و به سرانجام رساندن طرح گرمسیری از اولویت های کاری مدیریت ارشد استان قلمداد می شود چرا که این طرح بزرگترین پروژه عمرانی و اقتصادی استان به شمار می رود.
تا پیش از این، از دو طرح سامانه گرمسیری و سردسیری به عنوان دو راهکار برای گرفتن حق‌آبه یاد می شد که پس از چندی با تاکید براینکه طرح سردسیری در استان توجیه اقتصادی ندارد، سامانه گرمسیری مورد توجه واقع شد.
این طرح با انتقال آب رودخانه سیروان، سیراب کننده اراضی زراعی استان کرمانشاه و ایلام خواهد شد و حتی آب شرب جمعیت بالایی از مردمان این دو استان را تامین می کند، فاز نخست این پروژه در شهرستان سرپل ذهاب قرار دارد و همه منابع مالی و اعتباری این طرح از صندوق توسعه ملی تامین می شود.
حوزه های آبخیز استان به یکی از محورهای برنامه ریزی مورد پذیرش مدیریت ارشد استان تبدیل شده، از همین رو بازوند تاکید دارد که درخواست تخصیص مورد نیاز استان از منابع آبی این حوزه و حوزه طرح‌گرمسیری از محورهای درخواستی در سفر رییس جمهوری به استان گنجانده شود تا سهم بیشتری از این منابع که قرار است از شهرستان پاوه به سرپل ذهاب منتقل شود به استان اختصاص یابد.

تدوین و ارائه مستندات و استدلالهای لازم برای دفاع از حقابه استان توسط دستگاههای مربوطه تا قبل از پایان سال، یکی دیگر از تاکیدات استاندار کرمانشاه برای حفاظت از داشته ها و گسترش بهره مندی ها می باشد.

بازوند با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح آّب، معتقد است زمین ها و اراضی زراعی کرمانشاه به دلیل کاهش چندساله نزولات جوی و استفاده نامناسب از آب سفره های زیرزمینی تشنه بوده و عطش دارند که برای رفع این چالش مدیریت صحیح آب و حفاظت از منابع از محورهای تعیین کننده در آینده کشور است.
به ثمر رسیدن طرح بزرگ سامانه گرمسیری، علاوه براینکه بسیاری از زمین های کشاورزی استان را سیراب می کند، کمبود آب شرب روستاها و شهرهای واقع شده در مسیر را جبران کرده و از سوی دیگر منجر به رونق اقتصادی، کشاورزی و صنایع تکمیلی می شود که رسیدن به چنین تحول بزرگ و توسعه پایدار نیازمند همراهی مدیران با استاندار و استفاده از نقطه نظرات ارزشمند کارشناسان این حوزه خواهد بود.