اسدالله رازانی در دوازدهمین گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی که امروز چهارشنبه به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: زبان و ادب فارسی یکی از میراث های معنوی جهانی و دستاوردهای بشری است.

وی با اشاره به بزرگان شعر و ادب ایران همچون مولوی، عطار، فردوسی، سعدی و حافظ گفت: امروز مثنوی مولوی به زبان‌های معروف دنیا ترجمه می‌شود و جزو پرفروش ترین کتاب ها است.

رازانی زبان و ادب فارسی را از مقوم ترین زبان ها و ادبیات ها در جهان دانست و بیان کرد: اگر ورود اسلام به پهنه ایران نبود بدون شک امروز میراث پربار و غنی زبان و ادب فارسی را نداشتیم.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه هیچ عنصری به اندازه زبان و ادب فارسی در ایرانی بودن اهمیت ندارد، گفت: این کشور به رغم اینکه در سده های مختلف تاریخ در معرض هجوم های بنیان برافکن از هجوم یونانی ها تا مغول قرار گرفته اما اگر عناصر ریشه دار قوی نبود این زبان تغییر هویت داده بود.

رازانی بیان کرد: اگر به غنا و بروز آمدی زبان و ادب فارسی نپردازیم این خطر وجود دارد که در تحولات عظیم فرهنگی در جهان،  زبان فارسی نتواند کارآمدی خود را نشان دهد و یا دچار استحاله ای شود که در دهه های بعد با نوع جدیدی از زبان فارسی مواجه شویم.

استاندار کرمانشاه اظهار داشت: ما جهان را با زبان فارسی فهم می کنیم و همه ارتباط ما با جهان خارج با ادبیات فارسی است.