🔴وضعیت اقتصادی مناسب شرط اصلی پذیرش فرزند است

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار طلوع با بیان اینکه در سال گذشته ۴۰ نفر از کرمانشاهیان فرزند خوانده شدند گفت: خانواده هایی که مولفه های سلامتی را از ابعاد فیزیکی، روانی و شخصیتی دارا باشند، جایگاه اقتصادی خوب، ویژگی فرهنگی قابل قبول، از نظر معنوی خانواده پویا، آسیب اجتماعی یا سوء پیشینه نداشته باشند و نیزمرتکب فساد، فحشا و جرائمی نشده‌اند می توانند متقاضی فرزند خوانده شوند.

دکتر مرتضی کوهی با بیان اینکه گرایش بیشتر خانواده ها پذیرش فرزندان دختر به عنوان فرزند خوانده است گفت : اولویت اول با خانواده هایی است که فرزند نداشته باشند، اما اگر فرزندی هم داشته باشند در اولویت دوم قرار می گیرند. علاوه بر این زنان مجرد ازدواج نکرده یا ازدواج کرده‌ایی که مطلقه هستند، اگر فرزند نداشته باشند در اولویت سوم قرار می گیرند.

دکتر کوهی با اشاره به اینکه شرایط فرزند خواندگی دختران مجرد و تنها؛ داشتن رده سنی ۳۰ سال به بالا است گفت:این کودکان به دلیل همخون نبودن هیچ ارثی از خانواده جدید نمی برند و از طرف دیگر چون امکان دفاع از حقوق خودشان را ندارند طبق قانون اولویت با کسانی است که شرایط اقتصادی خوبی داشته باشند.

معصومه احمدی خواه : خبرنگار طلوع کرمانشاه