*صادر کنندگان بیش از نیاز و سفارش عراق بار می آورند که موجب کاهش قیمت کالا می شوند
کاهش قیمت بار به دلیل توقف بیش از نیاز در مرز پرویز خان

ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه در پایان این گفت و گو اشاره کرد: برای اینکه ضرری به کشاورزان وارد نشود، تجار نیز سود ببرند، و همچنین ارزش افزوده بیشتری وارد کشور شود، گمرک، صنف صادرکنندگان میوه و تره بار، فرماندار و مسئولین شورای تامین مدیریت کردند که روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ کامیون از این نوع کالا (هندوانه) صادر شود. به دلیل اینکه قیمت ها کاهش نیابد تجار کامیون ها را در پارکینگ ها نگه داری می کنند و به جای یک روزه خارج شدن کامیون ها ظرف ۳ تا ۴ روز خارج می کنند.

 

صادرات روزانه کالا از ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ کامیون از مرز پرویز خان

 

معصومه احمدی خواه: خبرنگار طلوع کرمانشاه